Våra nya webbsidor betjänar dig ännu bättre än tidigare

Nu kan du lättare hitta mer information om våra produkter. Med en ny funktion på vår webbplats är det enkelt att hitta gripar efter basmaskinen, vilket underlättar inköpet av en ny grip. Vi har lagt till aktuella ämnen och intressanta nyheter. Via dessa kan du bonga tips på evenemang, mässor eller våra olika kampanjer!

Vår nya webbplats har också förbättrad service även för återförsäljare, med bland annat material för marknadsföring av Biojack-produkter.

Om du upptäcker fel eller brister på webbplatsen kan du meddela oss detta på info@biojack.fi.