Karsivien kourien tilalle tulevat kourat helpottavat pyöreän puun kuormaamista.