Karsivien kourien tilalle tulevat kourat helpottavat risujen kuormaamista.