ENERGIGRIP 230 FÖR LYFTKRAN

Energigrip för professionellt bruk

3 in 1 – Fällning, kvistning och lastning

 

Biojack 230 energigripar lämpar sig perfekt för förstagallring, fällning av problemträd, röjning av vindfäll och lastning av energiskog. På samhällssidan kan gripen används till exempel för röjning av vägrenar och parker. Både fällning och lastning fungerar utan särskilda åtgärder tack vare den rörliga kniven. Kniven behöver inte tas loss vid lastning då den är dold inne i stommen i lastningsposition. Den monteras snabbt och lätt, extra hydraulik behövs inte, endast tryck- och returslang. Med den inbyggda tekniken i Biojack griparna blir stubbarna låga och kapresultatet jämnt.
Biojack 230 energigrip är försedd med kvistningsgrip som standard, med vilken trädet kan kvistas rotstående innan fällningen. Virket torkar bättre och man får spån av jämnare kvalitet. Biojack 230 energigrip finns även med samlande gripar (E-paket, trådlös styrning som standard), som även kan monteras i efterhand. Med hjälp av samlande gripar, kan man samla små träd flera gånger utan att behöva lasta eller flytta virket till högen. Energigripar kan också fås med risgrip eller vanlig grip.

  • 3 in 1 – fällning, kvistning och lastning
  • förstagallring, fällning av problemträd, röjning av vindfäll och lastning av energiskog, röjning av vägrenar och parker.
  • rörlig kniv
  • kvistning genom att dra utmed stammen
  • extra hydraulik behövs inte, endast tryck- och returslang
  • smidig arbetscykel
  • kvistningsgripar som standard, trädet kan kvistas innan fällningen
  • kan fås med samlande gripar, risgripar eller vanliga gripar
  • Basmaskin: skotare, traktor, lastbil

 

Tekniska data

Vikt
230 kg
Trädets kapdiameter (skandinaviska träd)
200 – 250 mm
Gripens öppning
775 mm
Oljebehov
40 – 80 l/min
Arbetstryck (totalt tryck-mottryck)
190 - 240 bar
Mottryck max.
max. 20 – 30 bar
Totalhöjd i fällningsposition
490 mm

Ladda ned broschyr

Suomi
Svenska
English
Deutsch

Se den här produktens video

Suomi
English

Finns med följande egenskaper och tillbehör.

E-paket

E-kourat

Med hjälp av E-paketet, samlande gripar, kan man samla små träd flera gånger utan att behöva lasta eller flytta virket till högen.

Läs mera