ENERGIGRIP 450EG FÖR GRÄVMASKIN

En robust fällgrip för professionellt bruk

3 in 1 – Fällning, kvistning och lastning


Biojack 450EG energigripar lämpar sig perfekt för förstagallring, fällning av problemträd, röjning av vindfäll och lastning av energiskog. På samhällssidan kan gripen används till exempel för röjning av vägrenar och parker. Både fällning och lastning fungerar utan särskilda åtgärder tack vare den rörliga kniven. Kniven behöver inte tas loss vid lastning då den är dold inne i stommen i lastningsposition. Den monteras snabbt och lätt, extra hydraulik behövs inte, endast tryck- och returslang. Med den inbyggda tekniken i Biojack griparna blir stubbarna låga och kapresultatet jämnt.

Biojack 450EG energigripen har kvistningsgrip och EG-paket som standard. Kvistningsgripar som standard, trädet kan kvistas innan fällningen Virket torkar bättre och man får spån av jämnare kvalitet.  Med hjälp av EG-paketet kan man hålla även ett större träd upprätt och lägga ned det ända till marken på ett säkert sätt, t. ex. intill hus och elledningar. Biojack 450EG energigrip kan även fås med samlande gripar (E-paket), med vars hjälp man kan samla små träd flera gånger utan att behöva lasta eller flytta virket till högen.

  • 3 in 1 – fällning, kvistning och lastning
  • förstagallring, fällning av problemträd, röjning av vindfäll och lastning av energiskog, röjning av vägrenar och parker.
  • rörlig kniv
  • kvistning genom att dra utmed stammen
  • extra hydraulik behövs inte, endast tryck- och returslang
  • smidig arbetscykel
  • kvistningsgrip och EG-paket som standard
  • kan fås med samlande grip (E-paket)
  • finns med följande grävmaskinsfästen: S40, S45, S50, S60, S70, S80 och NTP10
  • Basmaskin: grävmaskin, lastare

 

Tekniska data

Vikt Biojack 450 (exkl. fäste)
550 kg
Vikt Biojack 450EG (exkl. fäste)
710 kg
Kapdiameter (hårt ved-barrved)
350-450 mm
Gripens öppning
840 mm
Totalhöjd i fällningsposition Biojack 450
685 mm
Totalhöjd i fällningsposition Biojack 450EG
1350 mm
Oljebehov
100-150 L/min
Arbetstryck (totalt tryck — mottryck)
250–300 bar
Mottryck max.
30 bar
Tryck- och returslang min.
3/4"

Ladda ned broschyr

Suomi
Svenska
English
Deutsch
Français

Se den här produktens video

Finns med följande egenskaper och tillbehör

E-paket

Biojack E-grapple

Med hjälp av E-paketet, samlande gripar, kan man samla små träd flera gånger utan att behöva lasta eller flytta virket till högen.

Läs mera

Trådlös styrning

Biojack Wireless control

Ingen elektrisk ledning, enkel 360° rotation! Radiokommando i hytten. 

Läs mera

EG-paket

EG-kourat

Med hjälp av EG-paketet kan man hålla även ett större träd upprätt och lägga ned det ända till marken på ett säkert sätt, t. ex.

Läs mera

Risgripar

Biojack brushwood grapples 4-finger

Griparna som ersätter kvistningsgriparna underlättar lastningen av ris.

 

Läs mera

Fästen i S-serien för grävskopor

Kuvassa S45 kiinnike

Snabbfästena S40, S45, S50 och S60 är standardfästen i våra modeller. Finns även med fästen från andra marknader.

Läs mera

NTP10-fäste för grävskopor

Quick coupling NT10 / B20

Våra gripar kan fås med NTP10 (B20)-fäste.

Läs mera

TD Rotator

Biojack TD Turning Device IMO slew drive

För trädavverkning i staden, särskilt för rengöring av elledningar eller annat känsligt arbete, är TD lösningen.

Läs mera