Stort sortiment av hållbara och mångsidiga Biojack-produkter. Gemensamma nämnare för Biojack-produkterna är användarvänlighet, mångsidighet, starka och högklassiga material.

BIOJACK REKOMMENDERAR

BIOJACK 300 Harvester avverkningsaggregat är bästa lösningen!

Tack vare sin låga vikt passar Biojack Harvester 300 även för lättare basmaskiner.

 

 

Biojack Harvester 300

VARFÖR BIOJACK?

MÅNGSIDIG

4-in-1 Kapning  |  Lastning  |  Kvistning  |  Multigrip

 

 

Miksi Biojack?

SPONSRING

Biojack följde med på Olli Hiidensalos resa

Vi vill stödja finsk idrott och bidra till att öka populäriteten för en storartad idrottsgren i Finland och övriga världen

Olli Hiidensalo Biojack sponsoroi