NTP10 B20

Våra gripar kan fås med NTP10 (B20)-fäste.