Griparna som ersätter kvistningsgriparna underlättar lastningen av ris.